ฤดูกาลคัดเลือกธุรกิจดีและเก่งเริ่มแล้ว!! กรมพัฒน์ฯ รับสมัครนิติบุคคลเข้าประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น

ฤดูกาลคัดเลือกธุรกิจดีและเก่งเริ่มแล้ว!! กรมพัฒน์ฯ รับสมัครนิติบุคคลเข้าประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
พร้อมประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินแบบใหม่ 360 องศา ที่มีความเข้มงวดและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
หวัง!! ได้นิติบุคคลที่มีความโปร่งใสมาประดับแวดวงธุรกิจไทย
ตามกระแสโลกที่ต้องการธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลมาร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ
 
                  เริ่มแล้ว...ฤดูกาลคัดเลือกธุรกิจดีและเก่ง กรมพัฒน์ฯ เปิดรับสมัครนิติบุคคลเข้าร่วม "ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2561