76 ปี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมบริจาคเงินกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เพื่อการกุศลแก่สภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 76 ปี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ณ อาคารกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561