มอบเครื่อง EDC ให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบเครื่องรูดบัตร EDC ให้แก่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี โดยมีผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนกระทรวงการคลัง เข้าร่วม
 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561