ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม"
โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชน เข้าร่วม
ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561