Startup Thailand 2018

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"Startup Thailand 2018"
พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ประเทศไทยกับการเป็น Startup Hub ของภูมิภาคเอเชีย"
โดยมีนายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561