สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ รุ่นที่ 21

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B)" รุ่นที่ 21 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น, นนทบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561