MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน "MOC Biz Club Expo 2018
: มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย" ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ และประธานเครือข่าย MOC Biz Club ภาค เข้าร่วม
กำหนดจัดงานดังนี้
  ภาคเหนือ                               6-8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       20-22 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
  ระดับประเทศ                          26-29 กรกฎาคม 2561  ณ Hall 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  ภาคกลางรวมภาคตะวันออก  17-19 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต นนทบุรี
  ภาคใต้                                    31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ
                                                 ครบ 60 ปี