MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวเดินหน้าจัดงาน 'MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย' ประเดิมจัดงานในระดับภูมิภาคที่จังหวัดลำปางเป็นแห่งแรก โดยมี นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (คนที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และประธานเครือข่ายธุรกิจ
 Biz Club และแขกผู้มีเกียรติจากองค์กรต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน เข้าร่วมงาน ณ ห้องวังธาร ชั้น 2 โรงแรมรีเจนท์
ลอร์ด จังหวัด ลำปาง เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561
          'MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย' ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2561 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง