พัฒนาแบรนด์พลิกโฉมธุรกิจสู่ประชารัฐพันล้าน

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนา "พัฒนาแบรนด์
พลิกโฉมธุรกิจสู่ประชารัฐพันล้าน : Brand Design for Business Transformation" เพื่อจุดประกายให้ธุรกิจ SME ไทย
ใส่ใจและให้ความสำคัญในการออกแบบแบรนด์ให้มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ณ ห้องบอลรูม A ชั้น 5
โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์  ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561