สหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 22 @ ไบเทค บางนา

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน "สหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่ 22
@ ไบเทค บางนา ปีนี้...พิเศษกว่าเดิมเพิ่มความว้าว" โดยมีนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์
นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561