วันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 144 ปี

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ 
ร่วมบริจาคเงินกับกรมศุลกากร เพื่อสมทบทุน "มูลนิธิธรรมรักษ์" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
ครบรอบ 144 ปี กรมศุลกากร ณ ห้องโถง อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561