บริษัท วีระวงค์,ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ศึกษาดูงานกรม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษา บริษัท วีระวงค์, ชินวัตน์
และพาร์ทเนอร์ส จำกัด  ศึกษาดูงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ห้องม่วงนที ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561