การจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดการประชุมหารือการจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ "Thailand Online Mega Sale 2018 ระว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม 2561" ณ ห้องประชุมม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561