พาณิชย์...เราทำความดีด้วยหัวใจ อาสาพาเข้าวัด รักษ์สะอาด

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมกิจกรรม
จิตอาสาพาณิชย์...ทำความดีด้วยหัวใจ อาสาพาเข้าวัด รักษ์สะอาด โดยมีนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม
ณ วัดชมภูเวก ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561