MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย ระดับประเทศ

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจัดงาน "MOC Biz Club Expo 2018
: มหกรรมของดีทั่วไทย" ระดับประเทศ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2561 ณ ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค
 เมืองทองธานี