ประสานธรรม ประสานใจ

พระเทพญาณวิศิษฏ์ (หลวงปู่ชัยทวี คุตตจิตโต)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการ วัดปทุมวนาราม
ราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ แสดงธรรมบรรยาย ตามโครงการ "ประสานธรรม ประสานใจ"
แก่ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์  โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เป็นประธานในพิธี ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่
16 กรกฎาคม 2561