MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน 'MOC Biz Club Expo 2018
 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย' ระดับภูมิภาคครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยประธานเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club และแขกผู้เกียรติจากองค์กรต่าง ๆ
 ที่ให้การสนับสนุน เข้าร่วม โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2561