The Power of Local Economy : รวมพลังธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานแถลงข่าวงาน 'The Power
 of Local Economy : รวมพลังธุรกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก' เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561
ณ อิมแพค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 4 เมืองทองธานี