ถนนสนามบินน้ำสะอาด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ถนนสนามบินน้ำสะอาด" ทำความสะอาดถนนสนามบินน้ำ
ณ บริเวณจุดรวมพลกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561