พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วย
ผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมในพิธี ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561