'MOC Biz Club Expo 2018' มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย (ระดับประเทศ)

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย (ระดับประเทศ) ) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2561 ณ ฮอลล์ 2-3
อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อประกาศศักยภาพของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประเทศ รวมถึงสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจไทยไปสู่เวทีการค้าระดับโลก