เทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับหลักประกัน ครั้งที่ 4 เรื่อง "เทคนิค
การเจรจาไกล่เกลี่ย" ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561