วันเฉลิมพระชนมพรรษา

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณท้องสนามหลวง พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ณ ห้องแดง ศาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง และพิธีทำบุญตักบาตร
ณ บริเวณท้องสนามหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561