บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมบันทึกเทป
รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5)
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561