อาหารไทยต้อง Thai SELECT

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานแถลงข่าวและเปิดตัว
โครงการ "อาหารไทยต้อง Thai SELECT" รองรับนโยบาย "ครัวไทยสู่ครัวโลก"  เพื่อส่งเสริม
ธุรกิจร้านอาหารไทยให้เป็นที่รู้จัก พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวลิ้มรสอาหารไทยสุดล้ำเลิศ
ตามมาตรฐานอาหารไทยแท้ โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้บริหาร
กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม ณ ห้องพาณิชย์สัมพันธ์ ชั้น 11 อาคารริมน้ำ กระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี
เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561