Kick Off ร้านค้าใช้โทรศัพท์มือถือรับชำระค่าสินค้า จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โครงการประชารัฐสวัสดิการ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก" และเปิดตัวโครงการร้านค้าใช้โทรศัพท์มือถือรับชำระค่าสินค้า
จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมโชว์ร้านธงฟ้าประชารัฐต้นแบบ จัดบูธนำสินค้าเด่นชุมชนมาจำหน่าย
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหาร เข้าร่วม
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 1 จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561