JKN MEGA SHOWCASE : Diamond Blue

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน "JKN MEGA SHOWCASE :
Diamond Blue" โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม ณ Show DC ชั้น 4
โรงละครหิมพานต์อวตาร เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561