ลงนามถวายพระพร

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2561 และปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร และปล่อยพันธุ์ปลา
ณ บริเวณโถงชั้น 3 และท่าน้ำ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561