ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์สดประเด็น "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม" 
ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561