ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชวห่วยมืออาชีพ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ยกระดับ
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชวห่วยมืออาชีพ" พร้อมปาฐกถาหัวข้อ "โชวห่วย-ไฮบริด Omni-Channel โอกาส
ของโชวห่วยไทย" โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561