วันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง และร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ณ ท้องสนามหลวง