สถิติจดทะเบียนนิติบุคคล

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวสถิติการจดทะเบียนธุรกิจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
โดยมีผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วม ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 12  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561