กรมพัฒน์ฯ มอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ครั้งแรกในประเทศไทย

กรมพัฒน์ฯ มอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ครั้งแรกในประเทศไทย
ให้ร้านอาหารไทยที่ผ่านเกณฑ์ 579 ร้าน ช่วยกวักนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ
ตามคอนเซปต์ Visit Thai, Eat Thai, Fly Thai
 
                 กระทรวงพาณิชย์ พัฒนา