DBD Get Together 2018 : สร้างวินัย สร้างทีม และสร้างความสามัคคี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "DBD Get Together 2018 : สร้างวินัย สร้างทีม และ
สร้างความสามัคคี" ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561