รางวัลหน่วยงานบูรณาการดีเด่น ปี 2561

นายสำรวย แดงด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับมอบรางวัลหน่วยงานบูรณาการดีเด่น
และเครือข่ายต้นแบบดีเอสไอ ประจำปี 2561 จากพันตำรวจเอกไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561