พิธีมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT
และประกาศเกียรติคุณร้านอาหารไทย ประจำปี 2561 โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ให้การต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561
โอกาสนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย 11 ชาติ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ อุซเบกิสถาน อินเดีย รัสเซีย ออสเตรเลีย เปรู ชิลี และปานามา เข้าร่วมพิธีฯ ด้วย