DBD Get Together 2018 : สร้างวินัย สร้างทีม และสร้างความสามัคคี

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานงานเกษียณอายุราชการ และการแสดงมุทิตาจิต
ประจำปี 2561 "DBD Get Together 2018 : สร้างวินัย สร้างทีม และสร้างความสามัคคี" ณ พัฒนากอล์ฟคลับ
แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561