98 ปี กระทรวงพาณิชย์

     นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และรางวัลเพชรพาณิชย์ ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบปีที่ 98
โดยมีนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์
เข้าร่วมพิธี ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โอกาสนี้นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เข้ารับรางวัลเพชรพาณิชย์ ประจำปี 2561 สาขาข้าราชการและพนักงาน
    นอกจากนี้ภายในงานมีการเสวนา "คิดต่างอย่างสร้างสรรค์" ระหว่างผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ กับข้าราชการ
รุ่นใหม่ ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 (ฝั่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561