แนวทางสร้างความร่วมมือผลักดันโครงการ "โชวห่วย-ไฮบริด"

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมแนวทางการสร้างความร่วมมือผลักดัน
โครงการ "โชวห่วย-ไฮบริด" ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) (Thailand Post) ณ ห้องประชุม ชั้น 17
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561