การพัฒนาข้อมูลกลาง เพื่อบูรณาการการส่งเสริม SME

นายสำรวย แดงด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนา
ข้อมูลกลางเพื่อบูรณาการการส่งเสริม SME (Web Portal) หรือเว็บไซต์ SME ONE ภายในงาน "SME ONE 2018"
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561