ผลงานเด่นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
และฐานเศรษฐกิจ ประเด็น "ผลงานเด่นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและการส่งต่อภารกิจสู่อธิบดีใหม่"
ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561