การดำเนินธุรกิจในไทยของบริษัทต่างประเทศ

นางปรารถนา หัสมินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
เกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินธุรกิจในไทยของบริษัทต่างประเทศ ให้แก่คณะนักธุรกิจและสื่อจากมณฑลเสฉวน
และมหานครฉงชิ่ง ในโอกาสศึกษาลู่ทางการค้าและการลงทุนในประเทศไทย ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561