นโยบายสนับสนุนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการ "ข่าวค่ำ NBT" ประเด็น
"นโยบายสนับสนุนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ด้านสินเชื่อโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน" ณ ห้องรับรอง ชั้น 17
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เผยแพร่ออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561
เวลา 18.30 น. ทางสถานีวิทุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT