สร้างนักบัญชีชุมชน

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมเรื่อง "การสร้างนักบัญชีชุมชน"
ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561