รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561

นายสำรวย แดงด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับมอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561
ประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดี ชื่อผลงาน "ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured)
จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561