ทำบุญเปิดสำนักงานแห่งใหม่

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานพิธีทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาส
เปิดสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ์) แห่งใหม่ ณ อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ถนนสี่พระยา
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561