มาตรฐานรายงานทางการเงิน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมหลักสูตร "ทำความรู้จัก : มาตรฐานรายงานทางการเงิน-กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน"
ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561