เปิดโครงการ MOC Open House

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการ "เปิดโลกกระทรวงพาณิชย์
สร้างพันธมิตรนักธุรกิจรุ่นใหม่เชิงนวัตกรรม (MOC Open House)" พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "Driving the Future
กำหนดอนาคตประเทศไทย ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่" ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561