พิธีส่งมอบงาน

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่งมอบงานให้กับ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลำดับที่ 28 โดยมีผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วม
ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561