พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นบาริสต้ามืออาชีพ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการ The Insider
 (ทุกวันพุธ เวลา 20.45 น.) สถานีโทรทัศน์ Modern 9 TV (ช่อง 30 HD) ประเด็น "การพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นบาริสต้ามืออาชีพ" ณ ห้องรับรอง ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561